Obiady 2022-2023


UWAGA!

Od dnia 12.09.2022 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

Cena jednego obiadu dla ucznia – 8 zł.

Obowiązuje abonament miesięczny – bez wyboru dni.

Potwierdzenie przelewu (wydruk komputerowy, druk bankowy, druk pocztowy) należy dostarczyć do 09.09.2022 r. (piątek) - dotyczy września. W kolejnych miesiącach opłat należy dokonywać wg postanowień zawartych w Regulaminie Stołówki (zgodnie z zamieszczanymi ogłoszeniami).

Przyjmowane są tylko potwierdzenia w formie pisemnej – składane w oznaczonym pudełku przy portierni – TYLKO w wyznaczonym terminie.

Wpłat mogą dokonywać rodzice uczniów PRZYJĘTYCH na obiady, natomiast osoby z list rezerwowych (zarówno w klasach I-III, jak IV-VIII nauczyciele informowali przy zapisie, które dzieci są na listach rezerwowych) powiadomione zostaną poprzez wiadomość w Librusie o rozpoczęciu posiłków i wpłacie. Wpłaty spoza listy przyjętych nie będą brane pod uwagę (zwrot wpłaty).

W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów proszę o niezwłoczną informację do końca miesiąca poprzez wiadomości w Librusie - jest długa lista oczekujących na miejsce obiadowe.

Wszelkich informacji dotyczących obiadów udziela kierownik oraz nauczyciele świetlicy.