Biblioteka


Biblioteka szkolna w budynku przy ul. Szwoleżerów 2

Zaprasza codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przypominamy o zachowaniu środków bezpieczeństwa

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 2. Podstawą zapisu uczniów do biblioteki szkolnej jest dziennik lekcyjny.
 3. W bibliotece należy zachować ciszę, ponadto obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i spożywania posiłków.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki uczeń odkupuje taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 5. Pod koniec roku szkolnego (na przełomie maja i czerwca) czytelnicy zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek.
 6. Uczniowie odchodzący ze szkoły (kończący edukację lub zmieniający szkołę) zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych materiałów.
WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA
 1. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Książki wypożyczane są na dwa tygodnie z możliwością dwukrotnego przedłużania terminu zwrotu o kolejne dwa tygodnie.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 egzemplarze, w szczególnych wypadkach 5 egz. (np. na czas przerw świątecznych, ferii zimowych, udziału w konkursach itp.).
 4. Uczeń korzystający z czytelni zobowiązany jest do wpisania się do „Zeszytu odwiedzin”.
 5. Zajęcia w czytelni odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.