Stypendium szkolne


Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne.

Od 1 września 2021 r. zmieniają się zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gorzowa Wlkp. Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/682/2021 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. pomocą materialną zajmować się będzie Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat udzielanej pomocy: