Druki


Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej
Podanie o zwolnienie z zajęć WDŻ
(Wychowania do życia w rodzinie)
Podanie o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego kontynuację nauki
Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego
Harmonogram rekrutacji do świetlicy
na rok szkolny 2020/2021
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
w roku szkolnym 2020/2021

Programy


Program wychowawczo-profilaktyczny