Egzamin ósmoklasisty 2021-2022


 

Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 24 do 26 maja 2022r
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
  • Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
  • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.